กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ (Microscope Magnification Specifications)

กล้องจุลทรรศน์มือสอง

Microscope Magnification Specifications (กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์) Field of View หรือ Field Diameter นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้งานกล้องจุลทรรศน์และมีความหมายมากว่าคำว่า ‘กำลังขยาย’ เนื่องจาก Field Diameter นี้เป็นตัวเลขหน่วยมิลลิเมตร หรือ ไมโครมิเตอร์ซึ่งบอกถึงภาพที่ผู้ใช้งานจะได้เห็นผ่าน eyepieces lens เหมือนกับการวางไม้บรรทัดทาบลงไปที่ตัวกล้องจุลทรรศน์และนับสเกลตัวเลขบนไม้บรรทัด จากกราฟข้างล่าง แสดงให้เห็นคร่าวๆ ว่า สิ่งที่ผู้ใช้งานจะได้เห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยใช้ Eyepiece กับ Objective lens ที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น (สีเขียว) ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ Eyepiece กำลังขยาย10X พร้อมกับ objective Lens 1X และ 3X ซึ่งรวมแล้วมีกำลังขยาย 10X และ 30X ซึ่งจะได้ field of view ที่ 20 ม.ม.และ6.7 ม.ม.ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่า […]

วิธีการใช้งานกล้องสเตอริโอ

กล้องจุลทรรศน์มือสอง Stereo Microscope รับประกัน 1 ปี

  โต๊ะที่วางอุปกรณ์ที่มั่นคงเพื่อวางกล้องจุลทรรศน์ให้ได้อยู่ในระนาบเดียวกัน วางกล้องจุลทรรศน์ลงบนโต๊ะ เพื่อมีพื้นที่ในการทำงาน วางตัวอย่างไว้ตรงกลางของพื้นที่ใต้กล้องจุลทรรศน์ เปิดชุดไฟส่องลงหรือส่องขึ้นให้พอเหมาะ ปรับระยะห่างระหว่างตาให้ทั้งสองตา มองที่เลนส์ตาให้เห็นเป็นวงกลมตรงกลางเป็นวงเดียว เลื่อนตัวอย่างให้อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้ต้องการ ปรับกำลังขยายที่หัวกล้องจุลทรรศน์ ตามกำลังขยายที่ต้องการและปรับไฟส่องขึ้นหรือส่องลงให้เหมาะสมกับตัวอย่าง ปรับระยะการทำงานที่อาร์มด้านหลังของหัวกล้องจุลทรรศน์จนได้ภาพคมชัดตามที่ต้องการ เนื่องจากกล้องสเตอริโอเป็นภาพชนิดแบบสามมิติ จึงจะต้องปรับหา focus ตามระนาบที่ผู้ใช้ต้องการ